Skip to main content

Rénovation clé en main d'une maison à Beggen (6e épisode)

Et geet virun

9 juillet 2023

Mat Réier, Leitungen, Gainen, Kabelen, asw. ass et am Haus virun gaangen. Den Schräiner huet och seng letzt Fënstern angebaut an den Gipser huet mat sengen Präparatiounsaarbëchten ugefaangen. Déi nächst wichteg Etappe sin d'Chapen.

Baussen huet den Jorge a seng Equippe d'Stützmaueren vun den Terrassen sou wäit faerdeg betonnéiert an d'Präparatiounsaarbëchten fir déi nei Wärmepompel gemaach.

Stay tuned fir déi nächst Etappen !